top of page

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL 

BOEMERANG

  • OPDRACHTGEVER - MAITRE DE L'OUVRAGE: 

Gemeentebestuur Kortenberg

  • LIGGING - LIEU  Kortenberg

  • AARD VAN HET PROJECT - NATURE DU PROJET

Het project heeft betrekking op de nieuwbouw van een kleuterschool en de verbouwing van een lagere school en kloostergebouw in het dorpscentrum van Meerbeek (deelgemeente Kortenberg).

 

De basis voor het ontwerp van de nieuwbouw werd gestuurd door de fundamentele transformaties die een school vandaag ondergaat. De mogelijkheid om geïndividualiseerde leertrajecten uit te bouwen verandert namelijk het  uitzicht van de klassen van de school. Belangrijk in dit project is dat we de klas en de school niet uitsluitend beschouwen als een leeromgeving of educatieve setting, maar in de eerste plaats als een verblijfsruimte. Op die manier wordt een schoolgebouw meer dan een geheel van klassen ; scholen functioneren als kleine steden met leerstraten en –pleinen, met plekken waar kleinere of grotere groepen kunnen werken,….

 

In dit ontwerp werd elk lokaal opgevat als een kamer, gegroepeerd rond een centrale hal of gang die als plein of speelplaats dienst doen.  In de over-gedimensioneerde gangen worden kleine zitjes en nisjes voorzien waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten.  De onderwijzer beslist, samen met de kinderen, hoe het er uit zal zien en dus ook wat voor sfeer het zal hebben en dit zonder meteen vast te leggen hoe mensen die ruimte moeten gebruiken. 

Ook werden sommige trappen bewust verbreedt zodat deze als tribune gebruikt worden.

 

Mobiele schuifwanden kunnen het geheel ook omvormen van meerdere lokalen tot één grote open ruimte zodat meerdere groepen samen kunnen werken. 

 

 

In tegenstelling tot de wedstrijdvraag werd beslist om de nieuwbouw niet volledig te laten aansluiten tegen de bestaande bebouwing.  De drijfveer hierbij was het ontwerp van uitdagende buitenruimtes waar alle leerlingen spelstimulansen vinden.  

Door deze keuze kon een verharde speelplaats aangelegd worden tussen het oud en nieuw gebouw. Grenzend aan de klaslokalen worden dan weer groenzones aangelegd.

Gestuurd door het aanzienlijke hoogteverschil op het terrein, werd achteraan de bebouwing een amfitheater gebouwd, die eveneens de grens vormt tussen verharde speelplaats en de tuin.

 

 

Duurzaamheid en energiezuinigheid spelen de rol van betekenis voor de verbouwing van zowel lagere school als kloostergebouw.  Voor deze laatste wil het project zich ook focussen op kleinere zalen die opengesteld worden voor een laagdrempelig, buurtgericht en toegankelijk (sport-) aanbod.

 

Het uitzicht van het hoofdvolume wordt bepaald door een combinatie van betonelementen in zichtbeton en gevelmetselwerk.  De uitkragende balk, die eveneens dienst doet als luifel, wordt uitgewerkt in een vezelcementbeplating. 

Le projet consiste en la construction d'une nouvelle école maternelle et la transformation d'une école primaire et d'un monastère dans le centre du village de Meerbeek (arrondissement de Kortenberg).

La conception du bâtiment a été guidée par l'évolution de système d'apprentissage. Il ne s'agit plus d'une succession de classes mais de différentes espace d'apprentissage regroupés autour d'un espace de circulation surdimensionnés permettant de devenir à leur tour également des espaces de rencontre.

Les escaliers ont également été élargis afin de pouvoir s'en servir comme tribune. 

Certains espaces ont été délimités par des parois coulissantes permettant de former un grand espace de rassemblement où plusieurs groupes peuvent travailler en communion. 

Les deux bâtiments n'ont pas été alignés afin de pouvoir créer différentes zones de jeux dans lesquelles chaque élèves peut se retrouver. Une zone verte a également été aménagée à côté des salles de classe. 

Nous avons également tiré profit de l'important dénivelé afin de construire un amphithéâtre à l'arrière du bâtiment permettant aussi de délimité la cour de récréation et le jardin. 

Lors de la rénovation l'accent a été mis sur la durabilité et l'efficacité énergétique du bâtiment. 

 

Au niveau des matériaux, le volume principal se décline en une combinaison d'élément en béton apparent et de maçonnerie de façade. Le volume en porte-à-faux, servant également d'auvent est quant à lui revêtu de panneaux fibrociment. 

  • STATUS - STATUT 

 

Voorlopige oplevering : oktober2020

Réception provisoire : octobre 2020

  • OMVANG - SURFACE 2663 m²

  • BUDGET :  3.848.946,16€ (excl. BTW en erelonen)

  • PROJECTMEDEWERKERS - AUTEURS DE PROJET :

Maarten Vanthournout, architect - projectverantwoordelike 

bottom of page