top of page
Basisschool 'De Hoek'

Onderwijs - Enseignement 2019

Basisschool 'De Hoek'

BASISSCHOOL 'DE HOEK'

  • OPDRACHTGEVER - MAITRE DE L'OUVRAGE

vzw Vrije Gesubsidieerde School DE HOEK

  • LIGGING - LIEU :   

Sint-Genesius-Rode 

  • AARD VAN HET PROJECT - NATURE DU PROJET : 

Verbouwing en uitbreiding van een basisschool 

Rénovation et extension d'une école fondamentale 

  • STATUS - STATUT 

Werk in uitvoering 

Chantier en cours 

  • OMVANG - SURFACE :  1780 m² 

 

  • BUDGET :  /

  • PROJECTMEDEWERKERS - AUTEURS DE PROJET :

Marc Vanthournout, architect projectverantwoordelijke

Sarah El Yousefy, architecte 

Joëlle Bonnet, architecte 

TERUG - RETOUR
bottom of page