top of page
IMG_4461

Onderwijs - Enseignement 2018 Alsemberg

IMG_4470
IMG_4531
Sint-Victorschool
Sint-Victorschool
Sint-Victorschool
Sint-Victorschool
IMG_4478
IMG-2352
IMG-2608

SINT-VICTORSCHOOL

  • OPDRACHTGEVER - MAITRE DE L'OUVRAGE

vzw. SCHEPPERS - Alsemberg 

  • LIGGING - LIEU Alsemberg  

  • AARD VAN HET PROJECT - NATURE DU PROJET

Het project omvat de verbouwing van het Scheppersgebouw op de site van het instituut Sint-Victor, het uitbreiden van de basisschool en het bouwen van een luifel.

 

Le projet consiste en la rénovation du bâtiment Scheppers sur le site de l'institut 'Sint-Victor', l'agrandissement de l'école primaire et la construction d'un auvent.

  • STATUS - STATUT 

 

Fase 1: voorlopige oplevering 2018

Phase 1: réception provisoire 2018

Fase 2: Voorlopige oplevering  2021

Phase 2: réception provisoire 2021

  • OMVANG - SURFACE  550 m² 

  • BUDGET :  /

  • PROJECTMEDEWERKERS - AUTEURS DE PROJET :

Maarten Vanthournout, architect - projectverantwoordelike 

Sarah El Yousefy, architecte

Stéphanie Gilliot, architecte

bottom of page