top of page
'De Vlindertuin'

Onderwijs - enseignement 2018

'De Vlindertuin'
'De Vlindertuin'
'De Vlindertuin'
'De Vlindertuin'

'DE VLINDERTUIN'

  • OPDRACHTGEVER - MAITRE DE L'OUVRAGE

 Gemeentebestuur van de gemeente Londerzeel

Le conseil communal de Londerzeel 

  • LIGGING - LIEU :   Londerzeel

  • AARD VAN HET PROJECT - NATURE DU PROJET : 

Bouw van een kleuterschool met 5 klassen en sanitaire ruimtes 

Construction d'une école maternelle avec 5 classes et des zones sanitaires.  

  • STATUS - STATUT 

Voorlopige ​oplevering : 2018

Réception provisoire : 2018

  • OMVANG - SURFACE :  250 m² 

 

  • BUDGET :  /

  • PROJECTMEDEWERKERS - AUTEURS DE PROJET :

Marc Vanthournout, architect projectverantwoordelijke 

Joëlle Bonnet, architecte 

TERUG - RETOUR
bottom of page