top of page
Hoeve B

Residentieel - Résidentiel 2013 Pepingen

Hoeve B
Hoeve B
Hoeve B

HOEVE B

  • OPDRACHTGEVER - MAITRE DE L'OUVRAGE

   particulier 

  • LIGGING - LIEU Pepingen 

  • AARD VAN HET PROJECT - NATURE DU PROJET :

 Verbouwing van een schuur, zonder volume uitbreiding 

Rénovation d'une grange, sans changement de volume

  • STATUS - STATUT

 

Definitieve oplevering : 2013

Réception définitive : 2013

  • OMVANG - SURFACE 711 m² 

 

  • BUDGET :  100.000 € excl. btw en erelonen 

  • PROJECTMEDEWERKERS - AUTEURS DE PROJET :

Maarten Vanthournout, architect - projectverantwoordelijke 

bottom of page