HUMMELTJES

  • OPDRACHTGEVER - MAITRE DE L'OUVRAGE

Vlaamse Gemeenschapscommissie 

  • LIGGING - LIEU :  Evere 

  • AARD VAN HET PROJECT - NATURE DU PROJET :

Bouw van een kinderdagverblijf 

Construction d'une crèche 

  • STATUS - STATUT : Voorontwerp - Avant-projet 

  • OMVANG - SURFACE : 900  m² 

 

  • BUDGET :  1.727.605 € excl. btw en erelonen 

  • PROJECTMEDEWERKERS - AUTEURS DE PROJET :

 

Maatschap Vanthournout - Impuls(e)

Maarten Vanthournout, architect - projectverantwoordelijke 

Gorik Vanderperren, architect - projectverantwoordelijke

Sarah El Yousefy - architecte