top of page
School Lotharingenkruis

Onderwijs - Enseignement 2013-2014 Overijse

School Lotharingenkruis
School Lotharingenkruis
School Lotharingenkruis
School Lotharingenkruis
School Lotharingenkruis
School Lotharingenkruis

SCHOOL LOTHARINGENKRUIS

  • AANBESTEDENDE OVERHEID - MAITRE DE L'OUVRAGE

Gemeentebestuur OVERIJSE

Subsidiërende overheden : Agion

  • LIGGING - LIEU Overijse - Maleizen 

  • AARD VAN HET PROJECT - NATURE DU PROJET

Het project omvat de bouw van een nieuw kleuterpaviljoen met een administratief lokaal, directielokaal, sanitaire zone en een polyvalent lokaal.  Het gebouw is als een houtskeletbouw geconcipieerd zodat een speelse afwerking en een perfecte inpassing in de bosrijke omgeving bekomen wordt.  Ook energetisch heeft deze bouwmethode grote voordelen.  De polyvalente ruimte kan geopend worden naar de buitenomgeving zodat binnen- en buitenruimte letterlijk in elkaar overvloeien.

Le projet consiste en la construction d'un nouveau pavillon pour les maternelles comprenant également des locaux administratifs, la direction, des zones sanitaires et enfin une salle polyvalente. Le bâtiment est réalisé en ossature en bois ce qui a permis de réaliser une finition ludique et une parfaite intégration du bâtiment dans son environnement boisé. 

Cette méthode de construction présente également de grands avantages en termes énergétiques. 

La salle polyvalente à été implanté dans le bâtiment de tel sorte que celle-ci peut s'ouvrir totalement vers l'extérieur, L'intérieur et l'extérieur étant alors étroitement liés. 

  • STATUS - STATUT 

 

Definitieve oplevering : 2016

Réception définitive : 2016

  • OMVANG - SURFACE 240 m² 

  • BUDGET : 451.092,19 euros (excl. btw en erelonen (eindafrekening) 

  • PROJECTMEDEWERKERS - AUTEURS DE PROJET :

Maarten Vanthournout, architect - projectverantwoordelike 

Mathias Van den Bergh, architect 

bottom of page