top of page
Openveld

Onderwijs - Enseignement 2014 Sint-Agatha-Berchem

Openveld
Openveld
Openveld
Openveld
Openveld
Openveld
Openveld

OPENVELD 

  • OPDRACHTGEVER - MAITRE DE L'OUVRAGE

Gemeente Sint-Agatha-Berchem 

  • LIGGING - LIEU :  Sint-Agatha-Berchem 

  • AARD VAN HET PROJECT - NATURE DU PROJET :

Bouw van een nieuwe basisschool met : 

-vier kleuterklassen 

-vier klassen lager onderwijs 

- sanitaire ruimtes

Construction d'une nouvelle école fondamentale avec : 

- quatre classes de maternelle 

- quatre classes de primaire

- des espaces sanitaires 

  • STATUS - STATUT :  

Definitieve oplevering : 2014

Réception définitive : 2014

  • OMVANG - SURFACE : 625  m² 

 

  • BUDGET :  1.688.895,40 € excl. btw en erelonen 

  • PROJECTMEDEWERKERS - AUTEURS DE PROJET :

Marc Vanthournout, architect - projectverantwoordelijke 

Maarten Vanthournout, architect 

Mathias Van den Bergh, architect 

bottom of page