top of page
Design & Build - scholen voor morgen

Onderwijs - Enseignement 2017 Moorslede

Design & Build - scholen voor morgen
Design & Build - scholen voor morgen

DESIGN & BUILD 

SCHOLEN VOOR MORGEN

  • OPDRACHTGEVER - MAITRE DE L'OUVRAGE

AG Real Estate CO-Production in Development

  • LIGGING - LIEU Campus Ter Sterre - Moorslede 

  • AARD VAN HET PROJECT - NATURE DU PROJET

Het project betreft de bouw van een volledig nieuwe school met alle basisinfracstructuur en bijkomende accomodaties. 

Le projet consiste en la construction d'une nouvelle école comprenant les infrastructure de bases et également d'autres commodités.

  • STATUS - STATUT :  Laureaat - Lauréat 

  • OMVANG - SURFACE :  2575 m² (excl. omgevingsaanleg) 

  • BUDGET : 3.465.509,07 euros (excl. btw en erelonen (raming voorstudie) 

  • PROJECTMEDEWERKERS - AUTEURS DE PROJET :

Maarten Vanthournout, architect - projectverantwoordelike 

Sarah El Yousefy, architecte

Anna Ternon, architecte 

Bertrand Plewinski, architecte 

bottom of page