top of page
Ten Nude

Onderwijs - Enseignement 2017 Brussel

Ten Nudeschool
Ten Nudeschool
Ten Nudeschool
Ten Nudeschool
Ten Nudeschool
Ten Nudeschool
Ten Nudeschool
Ten Nudeschool

VRIJE BASISSCHOOL

'TEN NUDE'

  • OPDRACHTGEVER - MAITRE DE L'OUVRAGE

   vzw NKO - Brussel Noord Oost

   subsidiërende overheid :  AGION

  • LIGGING - LIEU Brussel 

  • AARD VAN HET PROJECT - NATURE DU PROJET : 

Verbouwing en uitbreiding van een school, vrije basisschool 'Ten Nude'

Rénovation et extension d'une école fondamentale, école libre 'Ten Nude'. 

  • STATUS - STATUT  :  

 

Voorlopige ​oplevering : 2018

Réception provisoire : 2018

  • OMVANG - SURFACE : 1169 m² 

 

  • BUDGET :  /

  • PROJECTMEDEWERKERS - AUTEURS DE PROJET :

Maarten Vanthournout, architect -projectverantwoordelijke 

Sarah El Yousefy, architecte 

TERUG - RETOUR
bottom of page