top of page
Woning B

Residentieel - Résidentiel 2011 Schaarbeek

Woning B
Woning B

WONING B

  • OPDRACHTGEVER - MAITRE DE L'OUVRAGE

   particulier 

  • LIGGING - LIEU Schaarbeek

  • AARD VAN HET PROJECT - NATURE DU PROJET : 

Herinrichting van een appartement 

Réaménagement d'un appartement 

  • STATUS - STATUT  :  

 

Voorlopige ​oplevering : 2011

Réception provisoire : 2011

  • OMVANG - SURFACE : 30 m² 

 

  • BUDGET :  /

  • PROJECTMEDEWERKERS - AUTEURS DE PROJET :

Maarten Vanthournout, architect - projectverantwoordelijke 

bottom of page