top of page
Woning C

Residentieel - Résidentiel 2014 Brussel - Laken

Woning C
Woning C
Woning C
Woning C
Woning C

WONING C 

  • OPDRACHTGEVER - MAITRE DE L'OUVRAGE

   particulier 

  • LIGGING - LIEU Brussel - Laken 

  • AARD VAN HET PROJECT - NATURE DU PROJET : 

Verbouwing en uitbreiding van een bestaande zolderverdieping in gesloten bebouwing 

Rénovation et extension d'un étage de grenier préexistant 

  • STATUS - STATUT  :  2016

  • OMVANG - SURFACE :  31 m² 

 

  • BUDGET :  /

  • PROJECTMEDEWERKERS - AUTEURS DE PROJET :

Maarten Vanthournout, architect - projectverantwoordelijke 

bottom of page